Al-Qawa ‘idul Mutsla

Rp 38.000

Asma’ dan Sifat mempunyai kedudukan yang tinggi dan sangat penting dalam agama. Seseorang tidak dapat beribadah kepada Allah dengan sempurna jika tidak mengetahui Asma’ dan Sifat-Nya, agar ia dapat beribadah kepada-Nya dengan penuh pengertian dan atas dasar keyakinan. Allah Ta’ala berfirman: “Hanya milik Allah al-Asma’ul Husna (Nama-Nama Allah yang maha indah), maka berdo’alah kepada-Nya dengan menyebut Asma’-Nya itu.” (0S. Al-A’raf: 180)

Mengingat pentingnya masalah Asma’ Allah dan Sifat-Nya ini, dan banyak orang yang membicarakannya, ada yang benar dan juga ada yang salah karena tidak mengerti atau hanya karena ikut-ikutan. Untuk itu kami menerbitkan sebuah karya Ulama besar yang berisi tentang kaidah-kaidah datam memahami Asma’ dan Sifat Allah dengan benar, agar kita tidak salah dalam memahami dan beribadah dengannya.

Insya Allah dengan membaca buku ini kita akan faham bagaimana Islam membimbing umatnya dalam memahami Asma’ dan Sifat yang dimiliki oleh Allah, Rabbul ‘alamin. Selamat membaca.

Kategori: ,
Hubungi Kami
ingin berkomunikasi dengan kami?
Assalamualaikum Wr Wb,
ada yang bisa kami bantu?