Nilai Nilai Akhlak Dalam Islam

Rp 40.000

Dalam Islam, nilai-nilai akhlak mempunyai kedudukan unik yang tidak terdapat dalam agama atau aliran paham mana pun. Bahkan, karena demikian istimewanya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya,” (HR. Al-Bukhari)

Buku ini Insya Allah menerangkan nilai-nilai akhlak dalam islam secara baik dan jelas.

Kategori: ,
Hubungi Kami
ingin berkomunikasi dengan kami?
Assalamualaikum Wr Wb,
ada yang bisa kami bantu?